☰ Valikko

Muovikassin ilmastokuormitus on pientä

Millä oikeasti on merkitystä?

Ympäristötietoinen pohtii arkielämän valintoja kokonaisuutena: millä liikun, mitä syön, millaisia energiavalintoja suosin jne. Omaan hiilijalanjälkeen muovikassin käytöllä ei ole käytännössä mitään merkitystä. Esimerkiksi liikenteeseen tai lämmitykseen verrattuna muovikassin valmistamisesta syntyvä ilmakehän kuormitus on hyvin pientä. Vertailu kannattaa, sillä erot ovat hämmästyttävän suuria!

Muovikassi vs. lämmitys vs. auto vs. lento

  • Suomalaisen kodin lämmitys- ja käyttöenergia aiheuttavat vuodessa hiilidioksidipäästöjä keskimäärin 2000 kg
  • Suomalainen ajaa autolla vuodessa keskimäärin 20 000 km, jokaisesta ajetusta kilometristä syntyy hiilidioksidipäästöjä 100 g Co2/km eli vuodessa 2 000 kg
  • Yhden henkilön etelänmatkan lennon hiilidioksidipäästö on noin 2000 kg
  • Suomalainen käyttää vuodessa keskimäärin 55 muovikassia, jokaisesta käytetystä muovikassista syntyy hiilidioksidipäästöjä 35 grammaa eli < 2 kg

Uusiomuovikassi on luonnon ja arjen ystävä

Uusiomuovikassi ei ole kertakäyttökassi

A-kassin valmistama uusiomuovikassi on puhdas ja kestävä kauppakassi, jota ostetaan kaupan kassalta vain tarpeeseen. Tämän jälkeen hygieeniseen muovikassiin voi kääriä ja pakata melkein mitä vain aina eväistä urheiluvaatteisiin. Ostoskassi pysyy kuosissaan useankin käyttökerran jälkeen, mikä osaltaan vähentää sen ympäristökuormitusta.

Jätehuollolle tärkeä

Jätehuoltomääräysten mukaan jätteet tulee pilaantumisen ja keräysastian likaantumisen estämiseksi pakata. Muovikassia kätevämpää käärettä jätteille on vaikea keksiä, kun energiajätteen sekä sekajätteen seassa on ruuantähteitä sisältäviä elintarvikepakkauksia.

Muovikassilla lämpöä ja valoa kotiin

Kierrätysmuovikuovikassi sopii raaka-aineeksi energiajaetta tai sekajätettä polttavassa voimalassa. Toimiva jätehuoltomme varmistaa, että muovikassit hyödynnetään tehokkaasti energiantuotannon raaka-aineena (Suomessa 99,9 %).

Hiilineutraalein kauppakassi

Loppuun käytetyn muovikassin matala hiilijalanjälki perustuu valmistuksessa käytettyihin uusiomateriaaleihin sekä sen uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuuksiin. Kierrätysmuovikassi kuluttaa vähinten uusiutumattomia raaka-aineita, eikä aiheuta ilmastohaittoja. Mahdollinen hyödyntäminen energian tuotannossa lähes nollaa hiilijalanjäljen muovin korvatessa hiilen polttoa.

Kierrätysmuovikassi on hiilineutraalein kauppakassi

Mikä on oikeasti ekoa?

Ekologisen kassivalinnan tekeminen ei ole aina helppoa. Ympäristövaikutuksia yhteen ynnätessä tulee huomioida kauppakassin koko elinkaaren energian tarve sekä valmistuksessa käytettävät raaka-aineet, niiden hankinta, prosessointi, jalostaminen ja kuljetukset. Kyse on myös siitä, miten kasseja hyödynnetään käytön jälkeen.

Muovikassi on hyvä, uusiomuovikassi on vieläkin parempi

Eri materiaaleista valmistettujen ostoskassien ympäristövaikutuksia on tutkittu mm. Tanskan ympäristö- ja elintarvikeministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen (Optikassi-tutkimus) toimesta. Molempien tutkimusten mukaan ruokien kantamisessa kaupasta kotiin muovikassit ovat ympäristön kannalta paras vaihtoehto. Muovikassien hiilijalanjälki on pieni, niitä voidaan käyttää useita kertoja, lopuksi kierrättää ja roskapusseina ne voidaan lopulta hyödyntää energiantuotannossa.

Paperikassin valmistus kuluttaa resursseja

Tutkimusten mukaan paperikassin valmistaminen kuluttaa runsaasti vettä, kemikaaleja ja energiaa. Lisäksi paperikassin kuljetus ja varastointi vievät viisinkertaisesti resursseja muovikassiin verrattuna. On myös hyvä muistaa, että ruokakaupan paperikasseja ei valmisteta Suomessa, vaan ne ovat tuontituotteita.

Kangaskassi huonoin vaihtoehto luonnonystävälle

Kierrätysmuovikassi tuottaa vähiten hiilidioksidipäästöjä, kun taas elinkaarensa aikana saastuttavin vaihtoehto on kangaskassi. Kangaskassien valmistuksessa haitallisia hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat mm. niihin tarvittavan puuvillan viljely ja kankaan kudonta. Myös vedenkulutus on huimaa: yhden kangaskassin materiaalin valmistaminen kuluttaa 357 litraa vettä ja viljely tapahtuu alueilla, joilla veden puute on huutava jo entuudestaan. Lisäksi kankaan kierrätysmahdollisuudet ovat kierrätysmuovia huomattavasti heikommat.

Tanskalaistutkimuksen mukaan kangaskassia pitää käyttää jopa 7 000 kertaa, jotta sen ympäristöhaitat jäisivät yhtä vähäisiksi kuin kierrätysmuovikassin!

Biokassi tuhlaa luonnonvaroja kertakäyttötuotteeseen

Nykyisten biokassien valmistaminen on kuluttavampaa kuin muovikassien valmistaminen. Biokassit valmistetaan kasviöljyistä, -tärkkelyksestä ja osin fossiilisesta öljystä. Kasvimuovien valmistaminen on nykyteknologialla kallista ja ehtyviä luonnonvaroja kuluttavaa. Maissin tai muiden tärkkelyspitoisten kasvien käyttäminen biomuovien valmistamiseen laajemmassa mittakaavassa nostaisi elintarvikkeiden hintoja. Näin on jo tapahtunut biopolttoaineiden kohdalla. Biomuovit eivät myöskään sovellu kierrätykseen.

Kaikki bio ei maadu!

Biokasseja (biomuoveja) on kahdenlaisia, joten valinnassa kannattaa olla tarkkana. Toiset valmistetaan täysin uusiutuvista biopohjaisista muoveista (kasveista), jotka eivät maadu. Toisten valmistuksessa käytetään kasviperäisten raaka-aineiden lisäksi fossiilipohjaista muovia, jotka kompostoituvat jotenkuten. Kompostointi puolestaan lämmittää ilmastoa yhtä paljon kuin muovin poltto ilman energian talteenottoa. Valmistusmateriaaleista riippumatta biokassien valmistus aiheuttaa enemmän päästöjä kuin perinteisen (PE-LD) kierrätysmuovikassin.

Biohajoavat kassit ja pussit aiheuttavat ongelmia jätelaitoksilla ja kaatopaikoilla, koska ne eivät kompostoidu yhtä nopeasti kuin muu massa, tai ne eivät kompostoidu käytännössä ollenkaan.

Uusiomuovikassi tulee läheltä, Hollolasta

A-kassin Hollolan tehtaalla on valmistettu uusiomuovikasseja kierrätetyistä muoveista jo vuodesta 1980 lähtien. Pitkästä kokemuksestamme on aidosti hyötyä: tunnemme asiakkaittemme tarpeet ja vastaamme niihin tuotteilla, jotka ovat ihmisille ja ympäristölle turvallisia.

Raaka-aineena teollisuuden kierrätysmuovi

Muovikassimme hiilijalanjälki on varsin pieni. Hyödynnämme kassituotannossa teollisuuden kierrätysmuovia, esimerkiksi pakkaus- ja hukkakalvoja, kuten lavakääreitä. Mikä tahansa muovi ei kelpaa muovikassiemme raaka-aineeksi, vaan muovin (PE-LD) on oltava oikeaa laatua ja riittävän puhdasta. Olemme tuottajayhteisömme kautta mukana kehittämässä valtakunnallista Rinki-muovinkeräilyverkostoa kuluttajaperäisen kierrätyksen lisäämiseksi.

A-kassi kestävän kehityksen asialla

A-kassi noudattaa toiminnassaan ja tuotannossaan kestävän kehityksen periaatteita. Olemme uusioineet oman tuotantohukkamme jo viimeiset 30 vuotta, ja vähentäneet siten tuotantomme haitalliset ympäristövaikutukset minimiin. A-kassi on itse asiassa yksi harvoista kierrätysmuovien hyödyntämiseen erikoistuneista yrityksistä Suomessa. Kehitämme tuotantoprosessejamme jatkuvasti ekologisempaan suuntaan.

  • Toiminnallemme on Hämeen Ympäristökeskuksen lupa. Lupa tarvitaan painotuotteiden valmistusta varten, ei muovin (PE-LD) työstämisen takia.
  • Tehtaallemme on asennettu painatuksen yhteydessä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) talteenotto ja polttolaitos.
  • Toimitamme vähäiset painovärijäämät Riihimäelle Ekokem Oy:lle hävitettäviksi.
  • Tuotannossamme syntyneiden hukkakalvojen ja sivuratojen materiaali on kerätty uudelleenkäytettäväksi vuodesta 1980 lähtien.
  • PE-LD-muovi voidaan kierrättää tai käyttää energialähteenä jätevoimaloissa.

Liputamme kotimaisuutta

Olemme ylpeitä tuotteidemme kotimaisuudesta ja siitä, että olemme voineet tarjota töitä useille kymmenille ihmisille kestävien ja ympäristöystävällisten tuotteiden parissa. Matkassamme työntekijöistämme on kasvanut rautaisia muovikassituotannon ammattilaisia, joille asiakkaiden tarpeet ovat puolesta sanasta tuttuja.